0 item
SHOPPING CART

Your shopping cart is empty

Continue Shopping
SUBTOTAL: $0

‘Portfolyo’-'Düğün hikayesi’ arasındaki ince çizgi
Sep 14, 2014

Kişiler, kurumlar, markalar, müzisyenler, art direktörler, mimarlar diye uzatılabilinecek bu sınıflandırmada ‘porftolyo’ kelimesi sıklıkla karşılaşılan bir başlıktır. Bir başka deyişle, en iyi olarak nitelendirilen işlerin bir arada toplanması. Portfolyo, kimi meslek dalları için ciddi bir referans iken ve karşı tarafa işin muhattapları noktasında fikir verebilirken acaba tek başına ele alınması yeterli midir? Hele ki konu bir düğün hikayesi ise.

Diferansiyel zaman dilimlerinde performans değerlendirmeleri yapmak çoğu zaman yanıltıcı olabilir. Kişinin,kurumun ya da marka unsurlarının sınavdan geçtiği durumlarda, işin bütününe bakmak, portfolyoyu düğün hikayesi eksenine yatırmak, muhattabınızın derinliklerine girebilmek demektir. Onun en iyi performansını, tekil olarak yaptığı işler ile değil, daha geniş bir yelpazede değerlendirebilmenize olanak sağlar.

Eğer düğün hikayesi çekimi değil de, sadece dış mekan portre çekimleri gerçekleştirmek istiyorsanız, evet portfolyo ile beğeninize göre fotoğrafçınızı ön elemeden geçirebilirsiniz. Ama o günün fotoğraflar ile belgelenmesi ve hikayesinin yazılması durumunda fotoğrafçınızın ‘düğün hikayeleri’ performansı devreye girer ve size daha iyi bir referans olacaktır.

The fine line between ‘Portfolio -’Wedding story’

The term of portfolio is a frequently heard title in the classification ranging from person, organizations, brands, musicians, art directors to the architects. In other words, it is the collection of works characterized as the best. While portfolio is a significant reference for some professions and can give an idea about the addresses to the other party, is dealing with it alone enough? If the issue is the wedding story.

Performance evaluation in differential time frames may be misleading mostly. In the cases that the person, organization or brand is tested, evaluating the big picture, making the portfolio focus of the wedding story means that you can plumb the depths of your addressee. It will enable you to evaluate his best performance in a wide range not singular works.

 If you desire to shoot outdoor portraits not wedding story shooting, you may subject your photographer to a pre-selection by your tastes with the portfolio. However, in the event of documenting that day with photos and writing the story, performance of “wedding stories” of your photographer will be significant and be a better reference for you.

LINK COPIED
Latest Posts